top of page

Bokadero Arena vill bli Netflix för nätverk!

Uppdaterat: 28 mars 2023Bokadero Arena utvecklas från lokala nätverksträffar i Hälsingland till nationell plattform som samlar digitala och fysiska nätverksträffar under ett och samma tak.


På grund av pandemin fick Bokadero som många andra företag i branschen tänka om och tänka nytt. Det innebar att Bokadero Arenas nätverksträffar under en tid blev helt digitala. Tanken var att träffarna skulle vara digitala under en kortare period men konceptet blev mycket uppskattat och deltagarna i nätverken blev oroliga att de digitala träffarna på sikt skulle försvinna.


"Bokadero lyckades otroligt bra med de digitala träffarna, det var alltid intressanta föreläsare och det bästa var de uppstyrda samtalen mellan oss deltagare i mindre grupper. För mig som ofta har mycket möten på jobbet och svårt att komma från på fysiska träffar så passade det digitala mycket bättre." - Viktoria Åberg, HR-Specialist på Stora Enso.

Samtidigt som många deltagare var väldigt nöjda med de digitala konceptet så stod Bokadero inför ett dilemma att lika många deltagare saknade att ses fysiskt som vi gjorde före pandemin.


Lösningen blev att ta fram ett koncept där du genom ett abonnemang på Bokadero Arena får tillgång till obegränsat antal nätverksträffar. Ett Netflix för nätverksevent!


"Vi funderade och skruvade på hur vi skulle kunna erbjuda både det digitala och det fysiska i ett samlat koncept utan att behöva klona oss själva, då insåg vi att vi hade en otrolig kompetens bland våra talare på Bokadero som skulle fungera utmärkt som facilitatorer. Vi kontaktade några och bollade konceptet och kom fram till att det här är ett superkoncept med en otrolig potential!" - Jonas Lööw, VD på Bokadero.


De digitala spåren kommer ha olika teman och ledas av externa experter inom området medan Bokadero själva kommer leda de lokala och fysiska mötesnätverken. Från start kommer nio olika temaspår erbjudas:

  • Ledarskap

  • Försäljning

  • Självledarskap

  • HR/People Culture

  • Employer Branding / Rekrytering

  • Organisationsutveckling

  • Högkänslighet i arbetslivet

  • Affärsutveckling för konsulter

  • Entreprenörskap


Totalt är redan närmare 100 nätverksträffar planerade under kommande år och Bokaderos plan är att utöka detta program ytterligare inom ett års tid. Redan i augusti/september väntar ett otroligt spännande program med gästföreläsare som Jesper Ek, Göran Adlén, Stig Wiklund, Peppe Ekmark, Karin Levander, Fredrik Hedström, Johan Hellström och Camilla Persson.


När vi ser vilka föreläsare som kommer och gästar nätverket så får man nypa sig själv lite i armen, det är ett helt galet bra program. För oss är det viktigt att locka deltagare med intressanta dragplåster, vårt koncept bygger på mycket diskussioner mellan deltagarna i runda-bord-samtal och då är det extra viktigt med många deltagare. - Anna Hansers Rutäng, eventansvarig på Bokadero.För mer information kontakta Anna Hansers Rutäng, 070 585 61 58, anna@bokadero.se eller Jonas Lööw, 070 237 35 84, jonas@bokadero.seComments


bottom of page