top of page
image003.jpg

Organisationsutveckling - i en oklar framtid

Hur kan vi som organisation anpassa oss till dagens verklighet - en oklar framtid. Vi har ofrivilligt kastats 10 år framåt i tiden under över ett år med pandemin.

Vad har vi lärt oss? Hur kan vi bygga vidare på detta? Hur kan vi anpassa oss till det som händer?

image004.jpg

Ulrika Schelwander

Facilitator & nätverksledare

Jag har mer än 25 års erfarenhet inom organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. Jag brinner för och tror på alla människors vilja och förmåga till utveckling och lärande och att förstå motiverar och engagerar människor till förändring.

 

Jag jobbar för att skapa gemensam förståelse och utveckling i organisationen och verkar för att vi tillsammans mår och presterar bättre!

Telefon: 070 280 56 37

Mail: ulrika@schelwander.se

I det här nätverket får du möjlighet att inspireras, diskutera och utvecklas tillsammans med andra som också tycker att det är viktigt och spännande med utveckling av organisationen och dess människor. Utgångspunkten är en helhetssyn på organisationen och dess omvärld.
Nätverksträffarna genomförs digitalt så att du kan delta från den plats som passar dig bäst. 

Spåret bygger på frågan "Hur agera i en oklar nutid, inför en oklar framtid?" En fråga för alla organisationer att fundera kring och som ligger som grund för nätverketsspårets teman.

Nätverket är ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte så vi delar reflektioner, insikter, verktyg och tips med varandra. Intressanta gäster kommer att bjudas in till träffarna för att dela sin historia, sin kunskap och inspirera oss till nya tankar och idéer. För att reflektera och skapa nya insikter samtalar vi också om det vi lyssnat på i mindre grupper. Med förhoppning om att du skall bli stärkt både i din personliga utveckling men också i din yrkesroll för utveckling av organisationen framåt. 

Varför gå med i nätverket?

  • Vill du kunna dela dina tankar, insikter, verktyg, och frågor med andra i liknande situationer?

  • Vill du inspireras av andras tankar, idéer och insikter kring det strategiska men också vardagliga inom dagens och framtidens organisationer?

  • Vill du utvecklas och knyta kontakter?

 

Då är detta precis rätt nätverk för dig!

Kommande event - Organisationsutveckling i en oklar framtid

När är nätverksträffarna och hur många är det?​

Nätverksträffarna sker vid varje tillfälle mellan 08:00 - 10:00 på fredagar sex tillfällen per år, jämnt fördelat med undantag för uppehåll på sommaren.

Genom ett abonnemang i detta nätverk får du också tillgång till övriga nätverk i Bokadero Arena.

Så fungerar digitala nätverksträffarna

  • Nätverksträffarna genomförs online vid sex tillfällen under året.

  • Tidsåtgången är 2 ½ timme per tillfälle.

  • Nätverksledaren faciliterar träffarna för att främja dialog och erfarenhetsutbyte.

  • Du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webbkamera.

  • Du behöver ha en bra uppkoppling, och gärna hörlurar för att få en bättre ljudupplevelse.

  • Länken för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan start.

Alla event med Bokadero Arena:

bottom of page