Evenemang

Om nätverket

Högkänslighet

Högkänslighet är som en blandning av Kinderägg och Svarte Petter. Tre bra saker och en du inte vill ha. Tricket är att hantera utmaningarna som högkänslighet medför och upptäcka de ofta okända talanger som också ingår. När vi gör det minskar sjuktalen och ekonomin i organisationerna blir bättre.

 

Högkänslighet kallas även HSP (Highly Sensitive Person).

Högkänslighet är vanligare inom yrken som är kreativa, empatiska eller analytiska. Extra vanligt är högkänslighet hos egenföretagare.

 

HSP låter som en diagnos men det är ett personlighetsdrag.

Det finns cirka två miljoner HSP i Sverige, det är lika många högkänsliga kvinnor som män.

 

Om nätverket
I detta nätverk kommer du att få digitala nätverksträffar, föreläsningar, workshops och utbildningar för dig som högkänslig. I detta nätverk kommer jag rikta mig till hur du som högkänslig kan få verktyg kopplat till arbetslivet, som anställd, entreprenör eller som ledare för andra högkänsliga människor.

Nätverket ger dig
Du kommer att få ökad självkännedom vilket leder till ökat välbefinnande och mindre stress


Du får chans att upptäcka dina högkänsliga superkrafter


Du blir medveten om vanliga utmaningar för högkänsliga i arbetslivet


Du får verktyg för att hantera de utmaningarna


Du kommer att upptäcka att det finns många högkänsliga


När är nätverksträffarna och hur många är det?
Nätverksträffarna sker vid varje tillfälle på torsdagar mellan 07.30 och 09:00.

Träffarna för högkänsliga sker vid sex tillfällen per år, jämnt fördelat med undantag för uppehåll på sommaren.

Genom ett abonnemang i detta nätverk får du också tillgång till övriga nätverk i Bokadero Arena. Prata med din chef så kanske du också får detta som en del av din kompetensutveckling.

 

Så fungerar det
Nätverksträffarna genomförs online vid sex tillfällen under året.

Nätverksledaren faciliterar träffarna för att främja dialog och erfarenhetsutbyte.

Du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webbkamera. Det funkar med mobil och surfplatta men den bästa upplevelsen får du med en dator.

Du behöver ha en bra uppkoppling, och gärna hörlurar för att få en bättre ljudupplevelse.

Länken för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan start.

 

Leif Grytenius
Facilitator & nätverksledare

”Va inte så åjärslig pöjk!” Det fick Leif Grytenius ofta höra som barn. Åjärslig är ett uttryck som används i de djupa Tivedsskogarna och betyder ungefär onödigt känslig.

På den tiden Leif växte upp var högkänslighet ett okänt begrepp. Vad som var väl känt för Leif var att han uppfattades som känslig. Känslan av att inte vara som alla andra. Känslan av att inte riktigt passa in. Känslan av att inte duga som han var. Kanske var det därför han så småningom tog examen i beteendevetenskap och nördade ner sig i högkänslighetens mysterier och utmaningar.

Leif brukar säga: ”Mitt uppdrag är att hjälpa människor att tro på sig själva, när de gör det skapar de sina egna mirakler.”

 

Telefon: 070-218 56 40
Mail: leif@grytenius.se

Ps. Funderar du på om du är högkänslig? Gör HSP Test.

leif-grytenius-800x800px-8508678.jpg

Nätverk

Högkänslighet

Leif Grytenius